Писано у XII веку

Најстарији и најлепши ћирилички споменик српске писмености, Мирослављево јеванђеље, настао је у последњој четвртини XII века. На ово нам указују и речи, исписане руком једног од писара, које налазимо на последњој страни књиге:

“Ја, грешни Глигорије дијак… заставих златом ово јеванђеље великославном кнезу Мирославу, сину Завидину…”

Најстарији сачувани српски ћирилички рукопис

По лепоти, разноврсности и величини ликовних украса, раскошној позлати, организацији текста, па и самом формату, Мирослављево јеванђеље заузима јединствено место међу сачуваним православним јеванђелистарима. 

Престони јеванђелистар манастира Хиландар

Не зна се како је и када Јеванђеље из Хума пренето у манастир Хиландар. О томе не постоје никакви подаци, па чак ни легенда. Једна од претпоставки је да га је донео Немања приликом оснивања манастира.

У поседу краљевских династија Немањића, Обреновића и Карађорђевића

Са српском војском прешло преко Албаније у Првом светском рату

Избегло немачке потраге у Другом светском рату

Током 2005. уврштено је у УНЕСКОВ регистар светске документарне баштине, под називом

„Памћење света“

међу 120 највреднијих сачуваних покретних добара у историји.

По лепоти, разноврсности и величини ликовних украса, раскошној позлати, организацији текста, па и самом формату, Мирослављево јеванђеље заузима јединствено место међу сачуваним православним јеванђелистарима.

Neki od likovnih ukrasa iz knjige:

Фототипско издање из 1998. године откупили су:

манастир Хиландар, Конгресна библиотека у Вашингтону, Британска библиотека, универзитети: Ломоносов, Филолошки факултет у Београду, Оксфорд, Кембриџ, Принстон, Харвард, Јејл...