Када је исписано и осликано Мирослављево јеванђеље?

Тачно време настанка Мирослављевог јеванђеља није нам познато. Могуће је да је Мирослав наручио израду јеванђелистара поводом изградње своје задужбине, Цркве Светог Петра на Лиму — око које је настало данашње Бијело Поље.

Судећи по Лимској повељи Уроша I, Урошев отац Стефан, касније назван Првовенчани, издао је златопечатну повељу (хрисовуљу) кнезу Мирославу, свом стрицу, о власништву над петровским властелинством. То би значило да је црква била завршена у периоду између Немањине абдикације и Мирослављеве смрти, односно после 25. марта 1196. године, а пре писма Немањиног сина Вукана папи, 1199. године, у коме помиње да Мирослав више није жив. Из тог времена у полукружном каменом пољу остао је уклесан натпис:

Natpis na crkci u Belom polju
Prevod natpisa na crkvi u Belom polju

У самом темену као да је одваљен некакав украс, претпостављамо – крст. Цео овај натпис био је у турско доба под малтером. Током рестаурације, изведене 1961-62. године, са северног зида турске мафилете портал је пренет на западну страну, односно на његово, највероватније, првобитно место.

Značenje simpola OX

Није јасно шта значе последња два слова: ОХ. Ћоровић их чита као О ХРИСТУ. Професор Миодраг Марковић недавно је изнео потпуно нову идеју. Како је у питању ктиторски запис, логично би било да је у питању година. Наши преци нису користили арапске бројеве, већ су цифре означавали словима с титлом (надредни знаци, титле, изостављене су у целом ктиторском запису), а године су рачунали од библијског постанка света (5508/9 пне). Могуће је да ОХ означава да је ктиторски запис постављен у 6670, односно 1161/62. години нове ере. Марковићева претпоставка је у супротности са званичном историографијом, али је изванредно аргументована. Тако, уколико је повод за израду Мирослављевог јеванђелистара било подизање Цркве Светог Апостола Петра, а како датирање савременим научним методама није извршено, принуђени смо да време настанка рукописа ставимо у прилично широк временски период, у другу половину 12-ог века.

Leave a Reply

Your email address will not be published.