Илуминатори јединствених ликовних украса

Updated: Jul 10, 2020

Поменули смо већ да је Мирослављево јеванђеље најстарији сачувани српски ћирилички рукопис, али и по ликовним украсима оно заузима јединствено место – не само у нашој него и у светској културној баштини. Имена илуминатора нису остала забележена.

Заставица на првој страни стилски се разликује од осталих ликовних украса, а проблеми у тумачењу почињу већ са њом. Насликани су ликови тројице јеванђелиста: Јована, Марка и Луке, а недостаје Матеј, чије јеванђеље није изостављено. Чини нам се да је у питању наслов и садржај прве целине Мирослављевог јеванђелистара. Наиме, прво иду читања по Пасхи – Васкрсу (већином по Јовану), потом читања по Педесетници (већином по Матеју и Марку), те читања по Новом лету (већином по Луки). Дакле, јеванђелисти су осликани управо по редоследу читања прве целине јеванђелистара.

Сви остали ликовни украси дело су другог илуминатора, или групе илуминатора и захваљујући њиховој инспирацији Мирослављево јеванђеље је постало један од најпознатијих рукописа у историји.

Величина иницијала, људске фигуре које су далеко од идеализованих, фантастични преплети животиња и биљака, непостојање директног ликовног предлошка, али ни директног наставка те школе — све то доводило је проучаваоце у праву недоумицу. Фјодор Буслајев чак каже да су ти орнаменти „немогући” у словенским рукописима. И дан данас ликовни украси Мирослављевог јеванђеља опиру се уобичајеном стилском сврставању.

Извесно је да су имали симболичка и друга значења, која за нас, до данас, добрим делом остају тајна.


О јединственом укрштању источних и западних утицаја у осликавању Мирослављевог јеванђелистара сведочи запис у иницијалу који представља Јована Крститеља (стр. 71)


Приликом приређивања издања из 1998. приметили смо да више ликова на једној или обе шаке има по шест прстију — на шта нико од проучавалаца до тада није обратио пажњу, а у протекле две деценије нико није успео да нађе објашњење.

Неке од фигура осликаних са по шест прстију на десној шаци:

  • Јован Крститељ, стр 71;

  • Христос на ког слеће Свети Дух у облику голуба, стр. 105;

  • Јеванђелиста Лука (?), стр. 177;

  • Христос који даје власт својим ученицима (и који има по шест прстију на обе шаке), стр. 311.


Чини се да главни писар није много марио за илуминатора и остављао му је скучен простор. Могуће је да је главни писар остављао простор који је уобичајен у скромно осликаним православним рукописима тог доба, те да није могао ни да замисли са колико жара ће свом послу приступити илуминатор/и.


Нису поштоване средњовековне процедуре у изради оваквих рукописа: исписивање текста, потом сликање сваке боје посебно кроз цео рукопис итд. Изгледа да је у Мирослављевом јеванђељу сваки иницијал рађен посебно, вршена су и бројна осликавања на златној површини, што је први пут верно репродуковано у факсимилу из 2019, тзв. Златном издању.


Укратко, најмање двојица писара, Григорије и Глигорије, и најмање двојица непознатих илуминатора (један који је осликао само прву заставицу и други који је осликао све остало) учествовали су у изради Мирослављевог јеванђелистара.

Не знамо њихова имена, не знамо њихов тачан број, не знамо колико им је времена било потребно, али знамо да су били дубоко у вери: писари су имали изванредну оријентацију у тексту, што се види из бројних упућивања на зачала која су исписали на претходним страницама, а илуминатори су суверено владали симболиком осликаних представа. Иницијали су, уједно, упућивањем на смисао текста који следи, исписаног без раздвајања речи (што је био обичај у то време), олакшавали читање приликом службе.


95 views0 comments