Шта пише у Мирослављевом јеванђељу

Updated: Dec 12, 2020

Реч јеванђеље је грчког порекла и значи: добра вест, блага вест. Главна вест за хришћане је да је Христос васкрсао. Иако је уобичајен назив рукописа Мирослављево јеванђеље, прецизније речено – у питању је јеванђелистар. То значи да се у њему налазе текстови све четворице јеванђелиста, чија су зачала (поглавља) распоређена према дневним читањима у цркви. Јеванђелистар је главна богослужбена књига која симболизује самог Христа (... и Бог беше реч/Логос). Читања Мирослављевог јеванђеља почињу од Васкрса (Пасхе). Прва целина завршава се читањима Великог Поста, а затим следе Празнична и пригодна читања. Сматра се да грчки јеванђелистар с кога је преведена основна подлога потиче из библиотеке Цркве Свете Софије у Цариграду, где је Свети Ћирило једно време био библиотекар.


Изговор текста прве странице


(Леви стубац)

Искони бе слово и сло- во бе от Б(ог)а и Б(ог) бе слово. и се бе и- скони от Бога. и вса тем бише. И без њего не бист ничтоже. јеже бист в том живот бе и живот бе свет чл(ове)ко- м. и свет в т’ме св’тит се. И т’ма јего не обет. и бис(т) чл(ове)к по- слан от Б(ог)а. Име јему Иоан. с’ приде в сведе- тељство. да сведетељ- ствујет о свете. да вси веру имут им. не бе т’ свет. н’ да сведете-


(Десни стубац)

ствујет о свете. и бе свет истинни. иж просвештајет всакого чл(ове)ка гредуштаго в мир. в ми- ре бе и мир тем бис(т). И мир јего не позна. в сво- је приде и своји јего не пријеше. јелико же их пријет и да- ст им област. чедом Бо- жијем бити. Верујушти- м в име јего. иже не от крве ни от похоти пл’- тскије. ни от похоти м- уж’скије. н’ от Б(ог)а роди- ше се. и слово плт бис(т). и в’сели се в нас. и ви- дехом славу јего. славу...


проф. Гордана Јовановић

Данашњи превод текста прве странице


(Леви стубац)

У почетку бјеше ри- јеч (Логос), и ријеч бјеше у Бога, и Бог бјеше ријеч. Она бјеше у по- четку у Бога. Све је кроз њу постало, и без ње није постало ништа што је постало. У њој бјеше живот, и живот бјеше видјело људи- ма. И видјело у тами свијетли се, и тама га не обузе. Бјеше човек по- слан од Бога по имену Јован. Оваj дође за свједо- чанство да свједо- чи за видјело да сви вјерују крозањ. Он не бје- ше видјело, него да свједо-


(Десни стубац)

чи за видјело. Бјеше видјело истинито које обасјава свакога човјека који долази на свијет. На сви- јету бјеше, и свијет крозањ поста, и свијет га не позна. К сво- јима дође, и своји га не примише. А који га примише да- де им власт да буду синови Бо- жији, који вјеру- ју у име његово. Који не од крви, ни од воље (похоте) тје- лесне, ни од воље м- ужевље, него од Бога роди- ше се. И ријеч постаде тијело и усели се у нас и ви- дјесмо славу његову, славу...


693 views0 comments