ПРВА СТРАНА

ИЗГОВОР ТЕКСТА ПРВЕ СТРАНИЦЕ

Искони бе слово и сло-
во бе от Б(ог)а и
Б(ог) бе слово. и се бе и-
скони от Бога. и вса тем
бише. И без њего не бист
ничтоже. јеже бист
в том живот бе и
живот бе свет чл(ове)ко-
м. и свет в т’ме
св’тит се. И т’ма јего
не обет. и бис(т) чл(ове)к по-
слан от Б(ог)а. Име јему
Иоан. с’ приде в сведе-
тељство. да сведетељ-
ствујет о свете. да вси
веру имут им. не бе
т’ свет. н’ да сведете-

ствујет о свете. и бе
свет истинни. иж
просвештајет всакого чл(ове)ка
гредуштаго в мир. в ми-
ре бе и мир тем бис(т). И
мир јего не позна. в сво-
је приде и своји јего не пријеше.
јелико же их пријет и да-
ст им област. чедом Бо-
жијем бити. Верујушти-
м в име јего. иже не от
крве ни от похоти пл’-
тскије. ни от похоти м-
уж’скије. н’ от Б(ог)а роди-
ше се. и слово плт бис(т).
и в’сели се в нас. и ви-
дехом славу јего. славу...

ДАНАШЊИ ПРЕВОД ТЕКСТА ПРВЕ СТРАНИЦЕ

У почетку бјеше ри-
јеч (Логос), и ријеч бјеше у Бога,
и Бог бјеше ријеч. Она бјеше у по-
четку у Бога. Све је кроз њу
постало, и без ње није постало
ништа што је постало.
У њој бјеше живот, и
живот бјеше видјело људи-
ма. И видјело у тами
свијетли се, и тама га
не обузе. Бјеше човек по-
слан од Бога по имену
Јован. Оваj дође за свједо-
чанство да свједо-
чи за видјело да сви
вјерују крозањ. Он не бје-
ше видјело, него да свједо-

чи за видјело. Бјеше
видјело истинито које
обасјава свакога човјека
који долази на свијет. На сви-
јету бјеше, и свијет крозањ поста, и
свијет га не позна. К сво-
јима дође, и своји га не примише.
А који га примише да-
де им власт да буду синови Бо-
жији, који вјеру-
ју у име његово. Који не од
крви, ни од воље (похоте) тје-
лесне, ни од воље м-
ужевље, него од Бога роди-
ше се. И ријеч постаде тијело
и усели се у нас и ви-
дјесмо славу његову, славу...

ПОЈАШЊЕЊЕ

Минијатура бр. 1. Заставица, страна 1, folio 1 verso (лист 1, полеђина), висина: 107 mm
Заставице у Мирослављевом јеванђелистару раздвајају тематске целине текста. У оквиру прве заставице приказани су портрети тројице јеванђелиста, поред којих су записана њихова имена – Свети Јован, Марко и Лука, а недостаје Матеј. Чини нам се да ова минијатура упућује на садржај првог дела јеванђелистара, односно на читања по: Пасхи (већином по Јовану), Педесетници (већином по Матеју и Марку) и Новом Лету (већином по Луки).


2. Слово И, стр. 1, fol. 1 v, 65 mm 
Сваки јеванђелистар, без изузетка, отварају стихови јеванђелисте Јована: Искони (у почетку) бјеше Слово (Ријеч), и Слово бјеше у Бога и Бог бјеше Слово (Јо 1.1–2). 
Почетно слово тих стихова никада није садржало фигуралну представу, будући да, према другој заповести, неспознатљиви лик Бога Оца не сме да се приказује.

Контакт

065 3541 688

Београд, Србија

  • Facebook
  • Instagram

© Мирослављево јеванђеље

Уколико имате питање -

контактирајте нас