logo_mj_header.png

ПРВА СТРАНА

mji 001 500x724.png

ИЗГОВОР ТЕКСТА ПРВЕ СТРАНИЦЕ

Искони бе слово и сло-
во бе от Б(ог)а и
Б(ог) бе слово. и се бе и-
скони от Бога. и вса тем
бише. И без њего не бист
ничтоже. јеже бист
в том живот бе и
живот бе свет чл(ове)ко-
м. и свет в т’ме
св’тит се. И т’ма јего
не обет. и бис(т) чл(ове)к по-
слан от Б(ог)а. Име јему
Иоан. с’ приде в сведе-
тељство. да сведетељ-
ствујет о свете. да вси
веру имут им. не бе
т’ свет. н’ да сведете-

ствујет о свете. и бе
свет истинни. иж
просвештајет всакого чл(ове)ка
гредуштаго в мир. в ми-
ре бе и мир тем бис(т). И
мир јего не позна. в сво-
је приде и своји јего не пријеше.
јелико же их пријет и да-
ст им област. чедом Бо-
жијем бити. Верујушти-
м в име јего. иже не от
крве ни от похоти пл’-
тскије. ни от похоти м-
уж’скије. н’ от Б(ог)а роди-
ше се. и слово плт бис(т).
и в’сели се в нас. и ви-
дехом славу јего. славу...

ДАНАШЊИ ПРЕВОД ТЕКСТА ПРВЕ СТРАНИЦЕ

У почетку бјеше ри-
јеч (Логос), и ријеч бјеше у Бога,
и Бог бјеше ријеч. Она бјеше у по-
четку у Бога. Све је кроз њу
постало, и без ње није постало
ништа што је постало.
У њој бјеше живот, и
живот бјеше видјело људи-
ма. И видјело у тами
свијетли се, и тама га
не обузе. Бјеше човек по-
слан од Бога по имену
Јован. Оваj дође за свједо-
чанство да свједо-
чи за видјело да сви
вјерују крозањ. Он не бје-
ше видјело, него да свједо-

чи за видјело. Бјеше
видјело истинито које
обасјава свакога човјека
који долази на свијет. На сви-
јету бјеше, и свијет крозањ поста, и
свијет га не позна. К сво-
јима дође, и своји га не примише.
А који га примише да-
де им власт да буду синови Бо-
жији, који вјеру-
ју у име његово. Који не од
крви, ни од воље (похоте) тје-
лесне, ни од воље м-
ужевље, него од Бога роди-
ше се. И ријеч постаде тијело
и усели се у нас и ви-
дјесмо славу његову, славу...

ПОЈАШЊЕЊЕ

Минијатура бр. 1. Заставица, страна 1, folio 1 verso (лист 1, полеђина), висина: 107 mm
Заставице у Мирослављевом јеванђелистару раздвајају тематске целине текста. У оквиру прве заставице приказани су портрети тројице јеванђелиста, поред којих су записана њихова имена – Свети Јован, Марко и Лука, а недостаје Матеј. Чини нам се да ова минијатура упућује на садржај првог дела јеванђелистара, односно на читања по: Пасхи (већином по Јовану), Педесетници (већином по Матеју и Марку) и Новом Лету (већином по Луки).


2. Слово И, стр. 1, fol. 1 v, 65 mm 
Сваки јеванђелистар, без изузетка, отварају стихови јеванђелисте Јована: Искони (у почетку) бјеше Слово (Ријеч), и Слово бјеше у Бога и Бог бјеше Слово (Јо 1.1–2). 
Почетно слово тих стихова никада није садржало фигуралну представу, будући да, према другој заповести, неспознатљиви лик Бога Оца не сме да се приказује.